Skip to main content

Generalforsamling, strategiworkshop og klubfest

Klubbens medlemmer indbydes til strategiworkshop og klubfest

Lørdag den 13. januar 2024 kl. 09.30 –

Søndag den 14. januar kl. 11.00.

Tannishus, Tversted

Formålet med dagen er, at vi i fællesskab om eftermiddagen skal have lavet en strategi / plan for hvordan fremtiden for klubben skal forme sig, men også at vi i høj grad skal pleje det sociale og fornøjelige, derfor vil aftenen være dedikeret til klubfest lørdag aften med middag på hotellet. Der er mulighed for overnatning med efterfølgende morgenmad søndag morgen inden afrejse.

Klubben er vært for hele arrangementet. Vi har booket lejligheder med to soverum, men skulle du ønske en lejlighed for dig selv er der egenbetaling på 300 kr. Vi kan ikke garantere enkeltlejligheder.

Program

Lørdag den 13. januar

09.30 Velkomst

10.00 Fælles udendørs aktivitet – tag løbetøjet med.

11.30 Indkvartering på Tannishus

12.00 Frokost

13.00 Generalforsamling (særlig indkaldelse)

14.00 Strategiworkshop med facilitering af DOF konsulent.

19.00 Middag

Søndag den 14. januar

08.00-10.00 Morgenmad

10.30 Afslutning og afrejse

Tilmeldingsfrist den 2. januar 2024

Ved tilmeldingen angives følgende

 • Om du deltager i hele programmet, incl. frokost, workshop, generalforsamling, middag, overnatning og morgenmad søndag
 • Om du ønsker at overnatte fredag til lørdag med morgenmad lørdag.
  • Hvis du ikke kan deltage i hele arrangementet, kan du angive om du deltager i frokost, generalforsamling, workshop og middag.

Hvis du kun deltager i generalforsamlingen, er det ikke et krav med tilmelding, men praktisk alligevel.

Du er velkommen til tage ægtefælle/partner med til de sociale aktiviteter mod egenbetaling:

 • Frokost: kr. 160, Kaffe lørdag eftermiddag, kr.90, Middag, kr. 171. Ledsageren kan også være med i hele arrangementet (dog ikke generalforsamling og workshop) til en pris på 853 kr.

Tilmelding senest 2. januar her:

Generalforsamling

Klubbens medlemmer indbydes til ordinær generalforsamling

Lørdag den. 13. januar 2024 kl. 13.00

Hotel Tannishus, Tversted

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse samt valg af formand i de år, hvor denne er på valg.

7. Valg af 2 suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter hertil.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 12 år, som betaler aktiv

kontingent, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ved generalforsamlingen er følgende på valg:

 • Bestyrelse:
  • Jens Lyhne Kristiansen (modtager genvalg
  • Ann Dissing (modtager genvalg)
  • Susanne Arildsen (modtager genvalg)
  • Per Hauge (modtager genvalg)
 • Suppleanter til bestyrelsen
  • Asta Linauskas (Modtager genvalg)
  • Thomas Brix (Modtager ikke genvalg)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 • Oprettet den .
 • Læst: 155