Orienteringskortet

Orienteringskortet

Orienteringskortet afbilleder med klare og logiske symboler, et terrænområde set ovenfra. 

Der foretages en nøje rekognoscering og opmåling af detaljerne i terrænet.

 

De fleste orienteringskort er afbilledet i målestoksforhold 1:5000 eller 1:10.000,

hvilket betyder,  at 1 cm på kortet svarer til henholdsvis 50m og 100m i terrænet.

 

Her ses et udsnit af Tornby Klitplantage.

Hvis du er i tvivl om hvad de forskellige farver og signaturer betyder, så se mere under "Signaturer"

tornby