Klubløb forår 2021

Kære Ok Vendelboer

 

Nu nærmer den tid sig, hvor vi plejer at holde klubaften med uddelegering af løb for det næste år. Pga. Covid-19 har vi i bestyrelsen ikke den store lyst til at bede jer om at komme til møde. Derfor prøver vi i stedet at gøre det på denne måde.

 

Vi ønsker i første omgang at besætte løbene i første halvår 2021.

 

O-kalenderen for 2021 er på hjemmesiden og bliver løbende opdateret når Kirsten får input fra de enkelte teams Se her eller i menu o-kalender

 

Hvert team skal melde ind med et løb, både med hvilken skov, dato /dag i ønsker. 

Første hverdags aftenløb plejer at være første uge i maj.

 

Det kræver lidt af jer, fordi i skal selv tjekke op på o service + de restriktioner, der er på den ønskede skov/løbsområde. Se skovlisten nedenfor mht. restriktioner og kontaktperson til lodsejerne og naturstyrelsen.

På nuværende tidspunkt er der næsten ingen løb i o service for 2021, men ved at se på kalenderen for i år regner vi med, at vi har et billede på, hvornår man evt. kan forvente der bliver åbne løb, hvis Corna situationen tillader.

 

Ved lodtrækning er følgende rækkefølge til at ønske skov/dato kommet frem:

Team   Lodtræknings nummer

1

3

2

1

3

10

4

7

5

9

6

6

7

4

8

12

9

5

10

8

11

2

12

11 Dvs. team 2 starter med at ringe sammen og beslutte hvilken skove/datoer, de ønsker. Derefter kontakter de mig. Jeg skriver beslutningen i kalenderen, som kan ses på hjemmesiden, og sætter næste hold i gang.

Vi vil opfordre jer til at melde tilbage i løbet af nogle 3-4 dage, så vi ikke skal bruge flere uger på at komme igennem alle teams


Ole Thomsen er kontaktperson mht. at søge skovtilladelse til følgende skove:

 

Bjergby – skal være efteråret (oktober/november).

Bøgsted 

Børglund Klosterskov – der er restriktioner afhængig af årstiden. I perioden 1. april til 31. juli er skoven lukket for O-løns arrangementer. Skoven kan desuden være lukket på grund af jagt.

Bjergby – skal være efteråret (oktober/november). 

Katsig 

Råbjerg

Tolne

 

Bangsbo:  Frederikshavn Kommune

Sæby:  Frederikshavn KommuneBent Skjoldborg er kontaktperson mht. at søge skovtilladelse til følgende skove 

 

Bunken

Højengran

Kirkemilen

Lilleheden

Søheden

Tornby

Tversted

Uggerby Vest

Uggerby Øst

Ålbæk

Råbjerg (S/K delen)

 

Bunken, Højengran og Kirkemilen kan vi ikke forvente at få løbstilladelse i April, Maj Juni og Juli pga. Natteravnens yngletid.

 

Kirsten Holdensen

moed os paa facebook


2015