Ekstra nyhedsbrev NJ2D

Kære alle,
 

Situationen med spredning af Corona virus er eskaleret voldsomt de seneste dage, og vi tør ikke at gennemføre Nordjysk 2-Dages 2020.

Det betyder, at vi aflyser fuldt og helt.

Vores arrangement i sig selv er nærmest risikofrit, idet vi har truffet alle foranstaltninger for at undgå smittespredning. Problemet er, at vi beder løbere rejse langvejs fra for at deltage. På rejsen møder de mange andre mennesker i busser, tog og færger. Dermed vil gennemførelse af Nordjysk 2-Dages indirekte medføre smittespredning. Det kan og vil vi ikke lægge navn til. Vi er også blevet spurgt, om ikke vi kan gennemføre for danske deltagere. Svaret er nej, da vi ikke kan forudse udviklingen af virusspredningen. Vi ved ikke, hvad morgendagen bringer. Derfor aflyser vi fuldt og helt.

Det er ekstra ærgerligt, når man tænker på hvor meget arbejde, der lagt i at blive klar. Hvad der skal ske efterfølgende tager vi stilling til - efterfølgende, når der falder ro på, og vi har et samlet overblik over konsekvenserne, også økonomisk.

Den fælles spisning hos Ørnbøl i Hjørring er ligeledes aflyst, men vi håber at kunne samle klubben senere til festlig sammenkomst.

På vegne af bestyrelsen,

Allan


2015