MIndeord

 

Det var med stor sorg, at vi tidlig2013 IMG 8520 002ere i måneden fik meddelelse om, at Arne Nielsen er gået bort. Vores tanker og medfølelse er hos Kirsten, Inge, Helle, Dorthe, svigersønner og børnebørn.

 

Arne var bankuddannet, og gjorde karriere i bl.a. Vendelbobanken og Spar Nord. Han takkede af til bankverdenen i 1989, og påtog sig opgaven som forstander på EUC Nord indtil 2000. Han varetog en række bestyrelsesposter i erhvervsorganisationer, og var bl.a. formand for Hjørring Erhvervsråd frem til 2007.

 

Arne var dybt engageret i foreningslivet i og omkring Bjergby. OK-Vendelboerne fik del i Arnes store engagement, da han og familien meldte sig ind allerede ved klubbens start i 1975.

 

Familien deltog med stor entusiasme i klubbens aktiviteter gennem alle årene. Det var ikke så meget egne medaljer, der optog Arne. Han opmuntrede med sin helt særlige venlighed familien og klubbens øvrige medlemmer til at gøre det godt, og han glædede sig oprigtigt, når et klubmedlem tog en medalje hjem.

 

Arne var den, der i baggrunden bidrog til at udvikle klubben og til at få klubbens daglige drift til at fungere. Arne var, sammen med Kirsten, flittig til at tilrettelægge klubløb, og til Nordjysk 2-Dages var Arne altid at finde i skoven, oftest i startfunktionen, hvor han altid smilende sikrede at løberne kom godt på vej.

 

Ikke mange ved det, men Arne Nielsen var en af grundlæggerne til en af Dansk Orienterings Forbunds største succeser. Han fik i 1986 idéen til at opsætte faste poster i skovene, og sammen med andre gode kræfter omsatte han idéen til virkelighed under navnet Turorientering i Tornby Klitplantage. Konceptet bredte sig til de nordjyske klubber, og i dag er der under navnet Findvej mere end 300 områder i Danmark med faste poster.

 

Arne varetog i en årrække rollen som dirigent ved klubbens generalforsamlinger, hvor han med sin venlige autoritet og evne til at skabe enighed af uenighed, altid sikrede et godt og fredsommeligt udbytte af mødet. Arne varetog posten som trimudvalgsformand i bestyrelsen i perioden 1986 til 1990.

 

Arne kærede sig om os andre. Han støttede og opmuntrede både nybegyndere og erfarne i orienteringsløb, han gav altid den siddende bestyrelse sin fulde opbakning, nok især når han med sin empati fornemmede at bestyrelsen oplevede modvind. Hans altid anerkendende tilgang og ordentlighed har betydet meget for os alle.

 

Vi vil med vemod mindes de mange gange, vi har nydt Arnes venlige selskab i skoven, til møderne, til klubfesterne, på turene rundt i landet. Han var venligst blandt venlige, og hans ordentlighed og oprigtige interesse for andre vil altid være et forbillede.

 

Arne vil blive savnet - æret være hans minde.

 

Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne

 


2015