DOMA fortsætter

Jeg oplyste på klubløbsmødet at DOMA vil stoppe ved årets udgang, men programmet er blevet opdateret af Mats Troeng på opfordring af Stig Barret Viborg OK, så der er stadig mulighed for at dele sine vejvalg når banerne ikke er på O-Track, men det er ikke forbudt at dele begge steder.

 

mvh

Jan


2015