Kære Medlemmer

I oplægget til løbskalenderen for 2019, er der kun sat løb på torsdage eller søndage. Vi i bestyrelsen tænker, at der bør være en fleksibilitet, således at de teams der melder ind på et løb selv kan melde ud om det skal være lørdag eller søndag i vinterhalvåret, så længe det er under hensyntagen til åbne løb m.m.

Vi vil gerne beholde hverdags løb i sommerhalvåret, men det behøver ikke være om torsdagen. Med den fleksibilitet burde det kunne tilpasses bedre for det enkelte team, der skal lave løbet, og det bliver heller ikke de samme personer, der måske er forhindret i at deltage pga. andre interesser på bestemte ugedage.

Vælger et team at lave løb om tirsdagen i sommerhalvåret, skal det koordineres med Allan og børne/ungdomstræningen.

 

Til vores nye medlemmer, der endnu ikke er med i et team, kan vi også kraftig opfordre til at deltage i mødet den 14 november. Vi har brug for alle og det er både hyggeligt og lærerigt at være med i et team og hjælpe til med afholdelse af klubløb.   

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Ok Vendelboerne


2015