Planlægning af klubløb 2019.

Kære medlemmer

Vi har 34 klubløb i kalenderen for 2018, og vores håb i bestyrelsen er, at vi også i det nye kalenderår kan få klubkalenderen besat med et lignende antal klubløb.

Du indkaldes derfor til planlægningsaften,

Onsdag den 14. november kl 19.00 i klublokalet ved Højene Skole

Tilrettelæggelse af klubløb er en fælles opgave, som i 2018 fik et ekstra løft med etableringen af klubløbsteams, som hver har påtaget sig 2-3 løb i 2018, og som har kunnet nyde godt af de 31-32 øvrige klubløb, som andre teams har stået for. Ved fælles hjælp har vi fået skabt masser af klubløb til hinanden.

Ambitionen i 2019 er ligeledes ca. 35 klubløb, arrangeret på skift af 10-13 teams, så alle kan nyde at deltage i mange løb, og samtidig bidrage og lære af at være med til at arrangere nogle få løb for klubkammeraterne.

Vi ved, at nogle klubteams har været mere udfordret end andre med at få løst arbejdsopgaverne med rekognoscering af skoven, udarbejde orienteringsbanerne, udsættelse/indsamling af postskærme m.m. Planen er at få forstærket de teams, som har behov for det, og til det har vi har brug for en tilbagemelding fra alle medlemmer.

Målet med at lave klubløbteams er fortsat, at et mix af nye medlemmer, erfarne medlemmer, som tidligere har påtaget sig at være banelæggere, og endelig medlemmer som har løbet mange O-løb, men måske ikke har prøvet at stå for et klubløb, i forening kan løse opgaven omkring klubløbene.

Derfor er det vigtig, at vi på klubaftenen får fordelt ressourcerne, så alle teams finder opgaverne tilpas udfordrende og samtidig overkommelige.

Vi vil desuden på mødet lave et lille oplæg/præsentation af O-track.

O-track et program/ app som kan gøre orientering sjovere for både begyndere og erfarne orienteringsløbere.

Man kan bruge enten sit GPS-ur eller sin mobiltelefon til at tracke sit løb. Efterfølgende kan man uploade sit track og sammenligne og dele vejvalg med andre løbere.

Vi vil finde nogle interessante delstræk og vise hvad o-track kan, når man skal analysere vejvalg. Og er der nogen, der har brug for hjælp til komme i gang med at bruge o-track, hjælper vi gerne.

I tilfælde af, at der er enkelte teams, der ikke er i stand til at være repræsenteret på mødet, kan vi være nødt til at sætte dem på de ledige datoer. I må så selv prøve, om I kan få dem byttet bagefter, hvis de passer dårligt.

Datoer og skov for klubløbene ligger under kalender 2019 på vores hjemmeside. Så I kan kigge på, hvad I vil byde ind på.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


2015