Planlægningen af klubløb 2018

 Kære klubløbsteams

Bestyrelsen vil gerne indkalde/ invitere til planlægningen af klubløb 2018. ¨

29. november i klublokalet kl 19

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at sige tak for jeres modtagelse af ideen og udførelsen af samme. Det har været en stor fornøjelse at komme i skoven og møde de forskellige teams og høre, hvor positivt I er gået til opgaven med at rekognoscere i skoven, udarbejde orienteringsbanerne, udsættelse/indsamling af postskærme m.m. Opgaverne er blevet løst flot, og det har været klubløb af høj kvalitet.

Målet med at lave klubteams var, at et mix af nye medlemmer, erfarne medlemmer, som tidligere har påtaget sig at være banelæggere, og endelig medlemmer som har løbet mange O-løb, men måske ikke har prøvet at stå for et klubløb, i forening kunne løse opgaven omkring klubløbene.

Planen den 29 november er igen at få fyldt klubløbs kalenderen for 2018 til glæde for os alle i klubben.

 Vi vil også gerne høre fra de forskellige teams, hvordan I har grebet opgaven an, måske til inspiration for de andre. Vi står også i den heldige situation, at der er kommet nye medlemmer, som vi selvfølgelig gerne skal have placeret i et team. Så både en evaluering og ny fordeling, men vi regner ikke med, at mødet behøver at tage så lang tid.

I tilfælde af, at der er enkelte teams, der ikke er i stand til at være repræsenteret på mødet, kan vi være nødt til at sætte dem på de ledige datoer. I må så selv prøve, om I kan få dem byttet bagefter, hvis de passer dårligt.

Vi sender senere på måneden de konkrete datoer for klubløbene, så I kan kigge på, hvad I vil byde ind på.


2015