nj lille skarm copy

2dageslogo2021

 

o-service

dof

orientering_dk

worldofo

 

Generalforsamling 2022

Generalforsamling

Klubbens medlemmer indbydes til ordinær generalforsamling

Onsdag den 19. januar 2022 kl. 19.30

På grund af Corona afholdes generalforsamlingen som Google Meet

Klik på linket herunder, så er du på:

https://meet.google.com/ime-tjqr-bot

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse samt valg af formand i de år, hvor denne er på valg.
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter hertil.
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 12 år, som betaler aktiv

kontingent, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. (Ved Google Meet skal kameraet være tændt i forbindelse med afstemninger.)

Ved generalforsamlingen er følgende på valg:

Valg til bestyrelse:

- Susanne Arildsen (modtager genvalg)

- Ann Dissing (modtager genvalg)

- Jan Petersen (modtager genvalg)

- Lene Bank Hansen (modtager ikke genvalg)

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

moed os paa facebook


2015