Covid-19 og Gymnastik:

 Gymnastik aflyst

 

 

Vi har erfaret, at deltagerantallet til gymnastikken er faldet til 5-7 personer. Vi ved ikke hvorfor. Vi kan spekulere i, om det skyldes bekymring for, om der er for mange til stede – men vi ved det faktisk ikke.

OK Vendelboerne overholder forsamlingsforbuddet på 10 personer – også til gymnastikken. Vi har mulighed for at dele salen op i tre, det skal i givet fald være med hver sin instruktør. Altså i 27 deltagere + 3 instruktører.

Men der er kun én Anni, og ingen kan forestille sig ordentlig gymnastik, hvis ikke det ledes af Anni.

Derfor indfører vi også tilmelding til gymnastikken. Princippet er først til mølle.

Vi overholder forsamlingsforbuddet på max 10 personer. D.v.s. at 9 personer kan deltage i gymnastikken hver gang, Anni tæller altid med, så der 10 forsamlet. Med tilmelding undgår vi, at man møder forgæves op, og bliver sendt hjem, fordi max. antallet er overskredet.

Tilmeldingen åbnes hver søndag på hjemmesiden for den kommende torsdags gymnastik.

Du tjekker først tilmeldte gymnastik”

  • Hvis der er færre end 9 tilmeldte, går du ind på ”Gymnastiktilmelding” og tilmelder dig i klassen ”Tilmeldt”.
  • Hvis der 9 eller flere tilmeldte gå du ind på ”Gymnastiktilmelding” og tilmelder dig klassen ” Afbud”, hvor du også angiver dit telefonnummer. Hvis du er tilmeldt klassen ”Afbud” kan du kun møde op til gymnastikken, hvis du har modtaget en afbudsopringning.

Hvis du er tilmeldt blandt de 9 i klassen ”Tilmeldt”, men får forfald, så bedes du ringe til det første navn på ”Afbud” og give vedkommende din plads. Bedre tille æn sille. Og har vedkommede allerede fået en anden afbudsplads, ja så ringer du til den næste på listen.

På den måde overholder vi forsamlingsforbuddet, alle kan føle sig trygge, og ingen bliver afvist ved døren.

Hold afstand, sprit af!

moed os paa facebook


2015