O-kalender

      Klubløb teams 2017

Dato

Dag

Terræn

Banelæggere

30-04

Søndag

Råbjerg

Jørn Bachmann, Lene Bank, Susanne Nielsen, Kim Jensen

18-05

Torsdag

Katsig Bakker

Lene Bank, Gert Odgaard, Kjeld Arildsen

01-06

Torsdag

Højengran

Allan Reiche, Sven Ove Thimm, Mette M. Bobach, Ann Gilleladen.

08-06

Torsdag

Uggerby Vest

Poul Henning Pedersen, Finn Mengel, Gert Odgaard, Ida Eller

18-06

Søndag

Kirkemilen

Mogens Christensen, Nanna Christensen, Per Hauge, Susanne Arildsen.

22-06

Torsdag

Tversted

Jørn Bachmann, Lene Bank, Susanne Nielsen, Kim Jensen

29-06

Torsdag

Tornby

Bent Skoldborg, Jacob Madsen, Christian Larsen., Hanne H.

03-08

torsdag

Ålbæk Klitplantage

Hans Ingemann, Ann Dissing., Kirsten Holdesen, Jesper Gilleladen

10-08

Torsdag

Bøgsted

Signe Olesen, Niels Anker Kristensen, Ellen Thomsen, Jacob M Bobach, Ove Kjærsgaard

17-08

Torsdag

Lilleheden

Poul Henning Pedersen, Finn Mengel, Gert Odgaard, Ida Eller

24-08

Torsdag

Tversted

Bent Skjoldborg, Jacob Madsen, Christian Larsen., Hanne H.

31-08

Torsdag

Søheden

Kjeld Arildsen, Jan Petersen, Hanne Bak-Mikkelsen, Kirsten Thomsen

23-09

Lørdag

Lundegaardsskolen

Ole Thomsen, Claus, Egon Kjøller., Anne Marie Søgaard

08-10

Søndag

Bunken Bangsbo

Finn Hørup, Lisbet Nielsen, Simon Olesen, Jane Clausen.

22-10

Søndag

Råbjerg

Ole Thomsen, Claus, Egon Kjøller, Anne Marie Søgaard

11-11

Lørdag

Bunken Klitplantage

Henning Bak-Mikkelsen, Gro Glans, Jens Rasmussen., Mette Reiche, Lene Bendtsen

19-11

Søndag

Bjergby

Allan Reiche, Sven OveThimm, Mette M.Bobach, Ann Gilleladen.

26-11

Søndag

Kirkemilen

Thorkild Holm Pedersen, Karin Wæhrens, Hans O, Tove Sommer.

10-12

Søndag

Tornby

Allan Reiche, Sven OveThimm, Mette M.Bobach, Ann Gilleladen.

31-12

Lørdag

Tolne

Peter Arildsen, Sven Brøns, Vivi Arildsen, Palle Sørensen., Charlotte Strandbygaard Sørensen.

 

2018

Dato Ugedag Type Kreds Klub Løbstype Sted Banelæggere
06-jan Lørdag       Nytårsløb Hobro Østerskov  
13-jan Lørdag     Ok-Vendelboerne Klubløb Bagterp Hans I, Ann D., Kirsten, Jesper G, 
14-jan Søndag       Vinterlang 2 Silkeborg Sønderskov  
27-jan Lørdag     Ok-Vendelboerne Klubløb Søheden Hans I, Ann D., Kirsten, Jesper G, 
28-jan Søndag       Vinterlang 3    
04-feb Søndag     Ok-Vendelboerne Klubløb Bjergby Ole T, Claus, Egon K., Anne Marie, 
10-feb Lørdag     Ok-Vendelboerne Klubløb Uggerby Vest Bent, Jacob M, Christian L., Hanne H., 
11-feb Søndag       Vinterlang 4    
17-feb Lørdag     Ok-Vendelboerne Klubløb Katsig Henning, Gro, Jens R., Mette R, Lene Bendtsen
18-feb Søndag       Vinterlang 4    
25-feb Søndag     Ok-Vendelboerne Klubløb Tolne Finn H, Lisbet, Simon, Jane C., 
03-mar Lørdag     Ok-Vendelboerne Klubløb Klosterskoven Banelægger mangler
09-mar Fredag     Ok-Vendelboerne Natløb/NJ2D Aalbæk  
10-mar Lørdag     Ok-Vendelboerne Nordjysk 2-dags Tversted  
11-mar Søndag     Ok-Vendelboerne Nordjysk 2-dags Tversted  
18-mar Søndag     Ok-Vendelboerne Klubløb Vandsted Mogens C, Nanna, Per H., Susanne A, 
25-mar Søndag     Ok-Vendelboerne Klubløb Bøgsted Niels Anker, Palle S., Ellen, Ove Kjærsgaard, 
29-mar Torsdag       Påskeløb Fanø  
30-mar Fredag       Påskeløb Fanø  
31-mar Lørdag       Påskeløb Fanø  
02-apr Mandag     Ok-Vendelboerne 2.påskedag Tornby Bent, Jacob M, Christian L., Hanne H., 
08-apr Søndag     Ok-Vendelboerne Klubløb  Bunken Poul H, Finn M, Gert O, Ida Eller, 
15-apr Søndag     Ok-Vendelboerne Klubløb Klosterskoven Henning, Gro, Jens R., Mette R, Lene Bendtsen
22-apr Søndag     Ok-Vendelboerne Klubløb Råbjerg Allan R, Sven Ove, Mette MB, Ann G., Rasmus
27-apr Fredag     Aalborg OK Nordjysk lang Kollerup  
29-apr Søndag     Ok-Vendelboerne Klubløb Ålbæk Finn H, Lisbet, Simon, Jane C., 
05-maj Lørdag       Findvej   Kjeld A, Jan P, Hanne Bak, Charlotte S., 
06-maj Søndag       Divisionsmatch Horsens Bjerge Skov  
10-maj Torsdag       NJ Stafet    
12-maj Lørdag       Vårsprinten Vejlsø  
13-maj Søndag       Gudenådysten Silkeborg Sønderskov vest  
17-maj Torsdag     Ok-Vendelboerne Klubløb Højengran #I/T
19-maj Torsdag       Sprint og finale Krabbesholm/Skive  
24-maj Torsdag     Ok-Vendelboerne Klubløb Ålbæk Niels Anker, Palle S., Ellen, Ove Kjærsgaard, 
31-maj Torsdag     Ok-Vendelboerne Klubløb Uggerby Øst Poul H, Finn M, Gert O, Ida Eller, 
07-jun Torsdag     Ok-Vendelboerne Klubløb Uggerby Vest Ole T, Claus, Egon K., Anne Marie, 
14-jun Torsdag     Ok-Vendelboerne Klubløb Tolne Thorkild, Karin, Hans O, Tove S., Signe, Ulla
17-jun Søndag       Klitløbet Thy  
21-jun Torsdag     Ok-Vendelboerne Klubløb/ Tversted Jørn, Lene B, Susanne N, Jens Erik Østergaard, 
00-jan         Sankthans    
28-jun Torsdag     Ok-Vendelboerne Klubløb Bunken Ole T, Claus, Egon K., Anne Marie, 
17-jul tirsdag C Nord   Læsø 3 dags    
18-jul onsdag C Nord   Læsø 3 dags    
19-jul torsdag C Nord   Læsø 3 dags    
09-aug torsdag     Ok-Vendelboerne Klubløb Tornby Niels Anker, Palle S., Ellen, Ove Kjærsgaard, 
16-aug torsdag     Ok-Vendelboerne Klubløb Uggerby Øst Kjeld Arildsen
18-aug lørdag C     JFM Stafet    
19-aug søndag A     JFM Lang Hårsbjerg Plantage  
23-aug torsdag     Ok-Vendelboerne Klubløb Højengran Kjeld A, Jan P, Hanne Bak, Charlotte S., 
25-aug lørdag DM     DM Mellem Højgård Skov  
30-aug torsdag       Klubløb Bøgsted Allan R, Sven Ove, Mette MB, Ann G., Rasmus
08-sep lørdag DM Nord   DM Stafet Harrild Hede  
09-sep søndag DM Nord   DM Lang Ulbjerg Plantage  
12-sep onsdag C     Åbent NJ nat 1 Alstrup Krat  
15-sep lørdag C     RB 2 dages Rold Nørreskov  
16-sep Søndag C     RB 2 dages Rold Mosskov  
19-sep Onsdag C     Nordjysk nat 2 Vesterris Plantage  
23-sep søndag B Nord   2. og 3. divisionsmatch    
00-jan              
00-jan              
00-jan              
26-sep Onsdag       Åben Nordjysk Natløb 3    
30-sep Søndag C Nordkreds nord Ok-Vendelboerne Klubløb Søheden Hans I, Ann D., Kirsten, Jesper G, 
03-okt Onsdag       Åben Nordjysk Natløb 4 Bøgsted  
06-okt Lørdag       DM nat Rørvig  
07-okt Søndag       DM hold St. Hareskov  
07-okt Søndag     Ok-Vendelboerne Klubløb Aalbæk Jørn, Lene B, Susanne N, Jens Erik Østergaard, 
13-okt Søndag     Ok-Vendelboerne Klubløb Lilleheden Poul H, Finn M, Gert O, Ida Eller, 
14-okt Søndag       Løvfaldsløb Silkeborg Nordskov  
21-okt Søndag       NJ-dag Tvorup  
28-okt Søndag     Ok-Vendelboerne Klubløb Tversted Allan R, Sven Ove, Mette MB, Ann G., Rasmus
04-nov Søndag       Nordjysk mesterskab Rold Mosskov  
11-nov Søndag     Ok-Vendelboerne Klubløb Bangsbo Thorkild, Karin, Hans O, Tove S., Signe, Finn H, Lisbet, Simon, Jane C
18-nov Søndag     Ok-Vendelboerne Klubløb Råbjerg Bent, Jacob M, Christian L., Hanne H., 
25-nov Søndag     Ok-Vendelboerne Klubløb Kirkemilen Thorkild, Karin, Hans O, Tove S., Signe, Finn H.
02-dec Søndag     Ok-Vendelboerne Klubløb Bunken Kjeld A, Jan P, Hanne Bak, Charlotte S., 
09-dec Søndag     Ok-Vendelboerne Klubløb/juleløb Tornby Jørn, Lene B, Susanne N, Jens Erik Østergaard, 
31-dec Mandag     Ok-Vendelboerne Nytårsløb Tolne Mogens C, Nanna, Per H., Susanne A, 


2015